Něco málo o mě......


Preparací zvěře se zabývám již 17 let. Mojí pracovní náplní jsou preparáty evropské, africké a exotické zvěřě.

Při své práci využívám preparační metody a postupy využívající moderních přípravků a materiálů, které vedou ke spokojenosti zákazníků.

Kladu důraz na kvalitu a co nejlepší vystižení detailů i rysu preparované zvěře.

Každému preparátu věnuji tolik času, aby byl identický s živou zvěří.